FAHS: Register til årbøger

Hvad kan man søge efter?

Søgning på person, sted eller erhverv

Personer

I feltet Navn/Erhverv kan der søges på personers efternavne, også dobbelte. Desuden kan der søges på et efternavn med tilhørende fornavn(e). F. eks.: Nielsen, Hans – altså efternavn, komma, mellemrum, fornavn(e).

Personer med dobbelte efternavne, hvoraf det ene er et -sen navn, står med det andet efternavn først.

Der trunkeres automatisk både til venstre og højre når man søger i registeret. Da alle personoplysningerne ligger i en lang søgestreng, betyder det, at man ved søgning på Mortens, får både dem der hedder Mortensen og Mortenssøn samt den kvinde, som står opført under hendes pigenavn, men som er gift med en der hedder Mortensen. Endelig dukker i dette tilfælde også de kvinder frem, som hedder Mortensdatter.

Erhverv

Personerne står så vidt muligt opført med deres titel/erhverv. I feltet Navn/Erhverv er det derfor muligt at foretage en tværgående søgning i registeret på f.eks. greve, bager eller præst. Ved denne søgning finder man alle grever, bagere eller præster, som er nævnt et eller andet sted i årbøgerne 1906-2000.

Da registeret er opbygget således, at oplysningerne om den enkelte person ligger i en lang linie, kun adskilt af kommategn, og der automatisk trunkeres, vil man ved en søgning på erhvervet bager, lidt utilsigtet desuden blive henvist til personer, som hedder Bager til efternavn samt kombinationer hvor bager indgår, f.eks. Bagernes Lav.

Sted- og institutionsnavn

I feltet Navn/Erhverv kan der søges på alle sted- og institutionsnavne. F.eks. Slangerup Kirke, Julianehøj eller Helsingør Værft.

Navne på træer, skibe, sten osv.

Da dette navnestof er medtaget i registret, er det ligeledes søgbart i feltet Navn/Erhverv.

Årgang

Feltet anvendes i de tilfælde, hvor man vil undersøge om et bestemt person- eller stednavn er i en bestemt årbog. Det anbefales at feltet kun udfyldes når feltet Navn/Erhverv også udfyldes.

Søgning på forfatter og titel i årbøgerne

Forfatter

I feltet kan man søge på et efternavn (evt. efterfulgt af komma mellemrum fornavn) for at undersøge hvilke artikler den pågældende forfatter har skrevet i hvilke årbøger.

Titel

Feltet anvendes når man kender et ord af en titel på en artikel, men har glemt hvilken årbog den stod i eller hvem der har skrevet den.

Årgang

Feltet anvendes når man vil se alle artikler i en bestemt årbog.

Hvis du ikke finder noget

Tip

Man kan ikke kombinere en søgning i de to forskellige søgebokse.

Personnavne

Navne kan som bekendt staves på mange måder. Når man søger et personnavn i registeret skal man f.eks. tænke på:

Stednavne

Søger man f.eks. på navnet på en gård og skriver gaard med dobbelt a uden at få nogle henvisninger, skal man altid prøve at skrive gård med bolle å – og omvendt. Søgesystemet »ved ikke« at aa og å er det samme bogstav.

Frederiksborg Amts Historiske Samfund har udgivet Register til årbøgerne 1906-2000 i trykt form.

Registeret er et omfattende søgeværktøj til artiklerne i foreningens årbøger. Det kan desuden med fordel benyttes til verificering af personer i forbindelse med lokalhistorisk arbejde, slægtsforskning osv. Dette beror på, at personnavnene i registeret er blevet suppleret med oplysninger om den enkeltes fødsel-død, erhverv og levested.

Redaktion

Registret er udarbejdet af Torben Bill-Jessen og Eva Stennicke. 

Link til Frederiksborg Amts Historiske Samfund