FAHS: Register til årbøger

De enkelte registreringer

Navneformskontrollen har medført at person- og stednavne i registeret kan være ændrede/supplerede i forhold til teksten i en årbog.

Arbejdet er udført for at de enkelte personer og steder skal være entydige og optræde ensartet og samlet i registret.

Når man får søgeresultatet vist med henvisning til en bestemt årbog og et sidetal, kan man klikke på den enkelte henvisning for efterfølgende at se både forfatter og titel til den artikel, som den pågældende henvisning indgår i.

Personer

Såfremt oplysningerne har været rimeligt tilgængelige er:

Årstal i de enkelte registreringer

Stednavne/lokaliteter

Stedregisteret til J.P. Trap: Danmark. 5. udg., 1953 er benyttet i forbindelse med fastlæggelse af en ensartet stavemåde for lokaliteter.

Stedregistret til J.P. Trap: Danmark. 5. udg. har desuden været benyttet i forbindelse med lokaliseringen af stednavne. I FAHS-registeret til årbøgerne 1906-2000 har langt de fleste stednavne hjemmehørende i Frederiksborg Amt fået tilføjet navnet på det Trap-sogn, som de hører under. Stednavne uden for Frederiksborg Amt er ikke behandlet på tilsvarende måde.

Frederiksborg Amts Historiske Samfund har udgivet Register til årbøgerne 1906-2000 i trykt form.

Registeret er et omfattende søgeværktøj til artiklerne i foreningens årbøger. Det kan desuden med fordel benyttes til verificering af personer i forbindelse med lokalhistorisk arbejde, slægtsforskning osv. Dette beror på, at personnavnene i registeret er blevet suppleret med oplysninger om den enkeltes fødsel-død, erhverv og levested.

Redaktion

Registret er udarbejdet af Torben Bill-Jessen og Eva Stennicke. 

Link til Frederiksborg Amts Historiske Samfund