Vejledning

20.11.17
Hjælp til brug af Lokalbibliografien

Hjælp til søgning

I feltet Søgetekst kan du skrive navnet på et sted, en institution, en virksomhed eller et emne. Selvom resultatet ikke bliver helt præcist, kan du også søge på litteratur om personer, men skriv da kun personens efternavn (evt. fornavn, hvis dette er mere ualmindeligt end efternavnet). Du kan også vælge at præcisere din søgning ved at udfylde et eller flere af felterne Forfatter, Titel eller Emneord. Får du 0 hit, er det klogt at at udfylde færre felter, at kontrollere om ordet er stavet korrekt eller at sætte et ? lige efter ordet. Spørgsmålstegnet sikrer, at maskinen  søger på alle endelser af ordet, f.eks. skole?

Søgning - begrænset til kun at omfatte en kommune

Du kan afgrænse sin søgning til kun at søge på materiale vedr. en enkelt kommune ved at vælge den pågældende i rulleboksen Kommune og  udfylde et søgefelt. I rulleboksen kan du vælge enten de nye eller de gamle kommunenavne. Vælger du et tidligere kommunenavn (før 2007) søger du i materiale udgivet før 2007. Søger du på det nye kommunenavn får du alle poster fra det samlede område både før og efter kommunesammenlægningen 1. januar 2007.
Funktionen kan være nyttig f.eks. i kombination med søgning på emneord som kirker, skoler, daginstitutioner, præster osv.

Eksempel: 
Vælg [Fredensborg-Humlebæk før 2007] og skriv kirker i feltet søgetekst. Resultatet bliver 9 poster med henvisninger til artikler om forskellige kirker i den gamle Fredensborg-Humlebæk Kommune. Laver du samme søgning og vælger [Fredensborg] i rulleboksen får du 25 poster, fordi du nu søger i den sammenlagte kommune, og derfor får vist posterne fra begge de tidligere kommuner (Fredensborg-Humlebæk og Karlebo) samt titler udgivet fra 2007 og frem.

Søgekoder

I Kommando-søgning kan du anvende forskellige søgekoder. Ved søgning af lokalbibliografisk litteratur er der en speciel søgekode, som er værd at kende, nemlig søgekoden: vp (værtspublikation).
En værtspublikation er det tidsskrift eller den årbog, hvori en bestemt artikel findes.

Eksempel:
En søgning på vp=skalk i feltet Kommandosøgning finder de artikler fra tidsskriftet Skalk, som omhandler en begivenhed, et fund eller et bygningsværk i Nordsjælland (Frederiksborg Amt).

Søgningen kan gøres mere avanceret, idet en søgning på vp=skalk samtidig med at man vælger Helsingør Kommune i rulleboksen vil  finde de 8 artikler, som omhandler en lokalitet eller en begivenhed indenfor Helsingør Kommunes grænser og er publiceret i Skalk.

Hvordan får du fat i materialet?

Lokalbibliografi for Nordsjælland er en fortegnelse over litteratur om det pågældende emne, og IKKE en fortegnelse over hvilke titler man har på et eller flere biblioteker. Derfor kan du heller ikke foretage reservationer i basen.

Når du har fundet de bøger eller artikler frem, som du er interesseret i, kan du efterfølgende selv søge og reservere titlerne i dit lokale biblioteks base. 
Finder du ikke titlerne her, må du enten søge og bestille dem via www.bibliotek.dkeller henvende dig fysisk på dit bibliotek, gerne med et print, for at få hjælp til at få skaffet materialerne fra et andet bibliotek.

Du kan også selv søge i forskellige bibliotekers baser for at se, hvor materialet findes. Generelt kan man sige, at både lokale og lokalhistoriske titler ofte findes i den pågældende kommunes bibliotek. Se oversigten over de nordsjællandske bibliotekers baser.

En del af posterne i Lokalbibliografi for Nordsjælland består af henvisninger til tidsskriftartikler. Der er tale om en artikel, når der efter forfatter, titel og evt. en beskrivende note, står et I: efterfulgt af tidsskriftets navn, årgang, nummer og sidetal. 
www.bibliotek.dk kan man i de fleste tilfælde umiddelbart selv bestille en artikel. I andre tilfælde må man slå tidsskriftets navn op for at bestille det pågældende nummer.